top of page

Mým posláním je přiblížit přírodu lidem
a lidi přírodě.

WhatsApp%2520Image%25202020-04-24%2520at%252017_edited.jpg

Už jako malý jsem se raději toulal po loukách a lesích, než hrál na hřišti fotbal. Cítil jsem se v přírodě sám sebou, přirozeně a čerpal z ní sílu. Během dospívání jsem se více zaměřil na lidi a přírodu trochu upozadil. I díky nuceným pracem na naší zahradě. Ačkoliv byla tehdy překrásná, péče o ní mě vyloženě nebavila. Ale blízký vztah k přírodě se nikdy zcela nevytratil.

Dítě v lese.jpg
Coron%20na%20voru%20o%C5%99%C3%ADznut%C3

Znovu jej oživilo cestování. Za to vděčím svým rodičům, kteří nás brali na dobrodružné dovolené, kdykoliv to bylo možné.
Láska k cestování se prohlubovala a měl jsem to štěstí navštívit spoustu zemí, žít na krásných, pozoruhodných místech a díky tomu jsem začal vnímat svět v širších souvislostech.

henry-co-cZpvuwwQQg0-unsplash.jpg

Začalo mi docházet, že to, jakým způsobem fungujeme jako lidská společnost, velmi nepříznivě ovlivňuje veškerý život na naší planetě a tím i budoucnost nás a dalších generací. Ani to, že máme k dispozici stále pokročilejší technologie a obrovské množství informací, nezastavilo masové vymírání druhů, znečištění všech ekosystémů a stále dramatičtější změny klimatu na celé Zemi. Bylo a je mi čím dál tím jasnější, že si pod sebou tzv. podřezáváme větev. Vždyť jsme na přírodních zdrojích zcela závislí, ať je to vzduch, pitná voda nebo půda.

A proto jsem začal hledat možnosti a cesty, jak věci změnit, jak přispět k obnově a znovunastolení přirozené rovnováhy. 
Začal jsem se zajímat o ekologii, udržitelné hospodářství a permakulturu.
Díky tomu jsem objevil způsoby, jak přírodu nejen obdivovat, ale aktivně se podílet na její ochraně, regeneraci a hlavně jak tyto zkušenosti uplatnit v praxi. Měl jsem skvělé učitele v Thajsku, na Kanárských ostrovech a hlavně u nás v ČR, kteří mě naučili chápat hlubší vztahy a mechanismy, které v přírodě existují už od pradávna.  

Permakulturn%C3%AD%20etika%3Dudr%C5%BEit
Permakulturní zahrada.jpg

Studoval jsem, pozoroval, experimentoval. Mé nadšení, vědomosti a zkušenosti začaly zajímat zprvu přátelé, postupně čím dál větší okruh lidí. A to mě přivedlo k rozhodnutí věnovat se navrhování a péči o zahrady profesionálně.


Jsem přesvědčen, že každý máme specifické schopnosti a talenty, které nám umožňují dělat to, co nás skutečně naplňuje, baví a přispět tím ke změně k lepšímu.
Vytvářet zahrady jako malé kousky ráje je mým způsobem, jak své dary předávat dál. 

bottom of page